Oudenoord ontwikkelingen #2

10 april '18

Na de onderzoeken naar geluid in het gebouw, asbest en fauna (met name vleermuizen) is er intussen een nieuw onderzoek gestart: naar de fundering. Dat onderzoek gebeurt voornamelijk binnen. Het kan zijn dat u binnenkort mensen bezig ziet die grondboringen aan het doen zijn, ook op het parkeerterrein. Dat doen zij voor het bodemonderzoek dat nodig is.