Oudenoord ontwikkelingen #1

13 maart '18

Voordat we echt een plan kunnen maken, moet er heel veel uitgezocht worden. Op dit moment lopen er twee onderzoeken. Het eerste onderzoek bestaat uit interne geluidsmetingen: hoe wordt geluid doorgegeven binnen het pand (tussen vloeren en wanden). Het tweede onderzoek is een Faunaonderzoek: in het oudste deel van het gebouw wonen vleermuizen. We onderzoeken hoe we daarmee om kunnen en moeten gaan. Het asbestonderzoek is inmiddels afgerond. We weten nu precies op welke plekken asbest is verwerkt in het gebouw. Bij de verbouwingen moeten we daarmee rekening houden. Asbest is niet schadelijk zolang er niet in wordt gezaagd of het asbest wordt gesloopt. Binnenkort starten wij de onderzoeken naar onder meer de fundering, de constructie en de bodem.