De rijke historie van Oudenoord #2

28 juni '18

De beelden boven de ingang zijn van de hand van René van Seumeren. Hij kreeg de opdracht “op begrijpelijke, eenvoudige wijze de beschermende en dienende taak van de levensverzekering tot uitdrukking te brengen”. In de prachtige beeldengroep komt dat tot uiting in de figuur van de vader die zijn gezin “beveiligt tegen mogelijke gevaren”. De beelden zijn gemaakt van Frans kalksteen en wegen tezamen zo’n 30.000 kilo.